Predaj webov

Predaj webov
Hotové weby a ich nákup má mnoho výhod. Aj keď spočiatku vás možno odradí vyššia suma, ktorá sa vám ale môže vrátiť a nakoniec na tom môžete ešte zarábať. Aké sú výhody hotových webov? Pozri zoznam nižšie:

  • Hotový web je väčšinou aj s doménou, ktorá má svoju históriu a je pre vyhľadávače lepšie, ako nová doména
  • Hotový web má šablónu, ktorú možno jednoducho upraviť a doladiť podľa vašich predstáv
  • Hotový web môže mať drahé naprogramované a funkčné komponenty, pluginy, moduly, scripty, ktoré máte v cene navyše takže nemusíte zbytočne platiť
  • Hotový web môže mať stálych návštevníkov, zákazníkov, ktoré kupujete aj s webom
  • Hotový web má SEO výsledky po vyhľadanie vo vyhľadávačoch ako Seznam.cz, Google.cz, ktoré sú v cene tiež zahrnuté
  • Hotový web môže mať i svojou facebook stránku s mnohými ľuďmi, ktorým sa facebook a aj web s ním spojený “páči.”

Hotové weby na predaj
Najlepší weby na predaj sú samozrejme zabehnuté weby, ktoré majú svojich stálych návštevníkov, zákazníkov a jednoducho weby, ktoré žijú a fungujú už niekoľko rokov. A najlepšie weby, ktoré aj zarábajú, ako napríklad e-shopy, či len weby, ktoré zarábajú na reklame. Takýto web si môžete kúpiť a dať si tam svoju vlastnú reklamu na svoje webové stránky.

Webové stránky na predaj
Webové stránky na predaj z našej skúsenosti k predaju dávajú predovšetkým ľudia, ktorí už nemajú čas onen webový projekt riadiť a spravovať a tak ho zveria do rúk človeku, ktorý na webový projekt čas mať bude.